spacer
spacer search

Thuis in de Nieuwe Haven - Voermanhaven Groningen - Paddepoel Zuid
Wonen aan het reitdiep

Search
spacer
header
Nieuws menu
Home
Nieuwe Haven
Regionaal nieuws
Groninger gids
Algemeen nieuws
Economisch nieuws
Archief nieuws
Snel Menu
Archive
Foto's
 
Hoofdmenu arrow Nieuwe Haven arrow Plaatsing deurbel

Plaatsing deurbel PDF Print E-mail
Thursday, 04 January 2007
De positie van de deurbel zou uiteindelijk voor en achterkant duiden van de woningen. Het leek een klein item, maar heeft uiteindelijk wel gevolgen voor de beleving van het wonen.
De keuze voor het plaatsen van de deurbel aan de havenzijde was daarom niet voor iedereen de meest voor de hand liggende.

Plaatsing deurbel

 

 

 'plaatsing beldrukker aan havenzijde bij Amalia Variant', 'Vandaag hebben we de eerste erratum brochure ontvangen. De Amalia Variant krijgt haar voordeur aan de tuinzijde en haar bel aan de voorzijde!
Wanneer de havenzijde een eenduidig beeld moet uitstralen, begrijpen wij dat daar k een bel geplaatst wordt. 
Wat vinden andere Amalia Variant bezitters daarvan?

 

'Deurbel', 'Wanneer het nodig is om een bel te plaatsen aan de havenzijde (voor de postbode e.d.) kan ik daar wel inkomen. Maar een deurbel bij de voordeur lijkt mij ook wel praktisch.


'dat laatste ons ook, maar je kunt ook zelf later een bel bij de voordeur plaatsen.  Beide is dan het handigste. Ik ben sowieso wel benieuwd hoe dat uitpakt met je voordeur in de tuin en de postbus aan de haven en de bel daar ook e.d.  veel last van colporteurs zullen we wel niet hebben.'Bel aan havenzijde', 'Wij vinden de bel aan de havenzijde ook erg praktisch, als er mensen aanbellen (''s winters) dan doe je de deur open en de winterkou blaast vol je woonkamer binnen en de sneeuwvoeten komen direct op de houten vloer. Ja daar is goed over nagedacht :|
Daarom gaan wij voor twee deurbellen.
Esger en Dorien.


'Ja, wij gaan ook voor 2 bellen. Ik hoop wel dat we verschillende tonen kunnen installeren, dat voorkomt geren van de ene naar de andere deur...'Is een tweede bel mogelijk als meerwerk? Het blijft wel een merkwaardige gang van zaken, vinden we dat de oorspronkelijke bel nu verplaatst wordt.
Wij zouden ook graag twee bellen willen. Misschien de tweede bij de carport?


'Wij hebben bij de aannemer en gemeente geinformeerd over de plaats van de deurbel. De aannemer zegt dat dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente zo is bepaald en dat het geen wijziging is, maar een fout in de brochure?!! De gemeente vindt het een vreemde zaak en kan hier geen duidelijk antwoord op geven... Het is ook nog niet bekend hoeveel een extra deurbel gaat kosten. Wordt vervolgd...


'reactie op deurbel havenzijde', 'Wij hebben besloten om de erratum brochuren niet ter kennisgeving aan te nemen, maar (komend weekend) zowel BAM als de architect een schrijven te sturen, waarin we bezwaar maken tegen het vervallen van de bel aan de tuinzijde van de Amalia Variant.
We hebben er alle begrip voor dat de havenzijde uniform moet zijn. Dat de postbodes niet aan twee zijdes bezorgt, lijkt me helder. We weten dat we een brievenbus in de woonkamer hebben, maar bezoekers moeten k aan de tuinzijde kunnen aanbellen.
Als je een variant aanbiedt, hoort daarbij dat je nadenkt over de consequenties. Als je aan de tuinzijde je voordeur hebt, zal je die ook zo gebruiken. De bel aan de havenzijde zal vaak genoeg gebruikt worden, maar wie bekend is met de variatie komt belt aan bij de voordeur (van de variant).
Laten we elkaar maar op de hoogte houden!
Hartelijke groeten,

 

'Dag Dorien en Esger,
Allereerst. Om een bezwaarschrift in te dienen moet er sprake zijn van een besluit. Nadat officieel is aangegeven dat de gemeente heeft besloten dat de bel ergens anders wordt geplaatst, kan er een bezwaar worden gemaakt (termijn 6 weken). De vraag is of er sprake is van een besluit of een feitelijke handeling van de gemeeente. Indien het namelijk een feitelijke handeling betreft, staat er geen bezwaar open. Wellicht is het een idee om bij dergelijke zaken (namen, bellen, enz.) een brief op te stellen waarin op voorhand wordt aangegeven waarnaar de voorkeur van de bewoners uitgaat (d.m.v. handtekeningen). 
Een bezwaarschrift is verder vormvrij en behoeft niet door een advocaat te worden ondertekend. Dit echter voor een evt. vervolg. Hoop dat jullie hier wat aan hebben,
groet Nathalie


'bezwaar', 'Ik vraag me af of je in dit geval een bezwaarschrift bij de gemeente in kunt dienen. Volgens mij kwam de brief met de errata van de BAM, je zult je dus primair tot de BAM moeten richten met je klacht. Dat de BAM dingen opgelegd krijgt van de gemeente, is vervolgens het probleem van de BAM
 de BAM moet richting ons zich aan de gemaakte afspraken houden (= bel aan tuinzijde). Overigens meen ik ergens in de brochure en/of de aanneemovereenkomst gelezen te hebben dat er een voorbehoud werd gemaakt voor dit soort fouten/wijzigingen...
-Mirjam'Wij zijn het volledig met Marja en Jan eens
 wij willen dan ook schriftelijk bezwaar gaan aantekenen bij de architect en BAM.
Misschien is het een idee dat diegene die het hier ook mee eens zijn, ook deze stappen ondernemen
 op deze manier staan we veel sterker. We hoeven immers niet extra kosten te gaan maken voor ondoordachtzaamheid van de aannemer/architect.


'plaats bel', 'Ons is bij het tekenen van het contract al verteld dat de bel aan de havenkant zou komen, en dat het verkeerd in de brochure stond. Dat was einde december 2004. 
Je kunt toch ook heel makkelijk zelf een bel monteren aan de andere kan. Je hebt van die draadloze bellen tegenwoordig.
Mark

 

 'Twee deurbellen', 'Twee bellen lijkt ons ook verreweg de beste oplossing, de tweede dan inderdaad bij de carport, want sommige woningen zullen daar een hek krijgen.
Misschien is het handiger om een gezamenlijk bezwaarschrift op te stellen want ook wij voelen niet voor extra kosten.
Hoe pakken we dit aan (juristen) ?
Dorien en Esger


'Ik vind het wel mooi dat de bel aan de havenzijde komt. Geeft wel een uniform beeld van de haven.
Praktisch is het niet altijd, maar daar moet wel een oplossing voor te vinden zijn. (draadloze bel?) Ik stel me voor dat bezoekers vaak via de tuinzijde komen. De postbode en pakjesbezorgers zijn beter af als ze via de havenzijde kunnen bezorgen en bellen.


'Nummering van de huizen', 'Wij liepen over het terrein vandaag en daarbij zagen wij de nieuwe brievenbussen. Allemaal prachtig, maar de ''bouwnummers'' zoals in onze naam (nr. 17) corresponderen niet met de huisnummers! Aan de noordkant, waar ze het eerst zijn begonnen met bouwen krijgen en hebben de meeste huizen een oneven nummering! Ik heb niet alles gecheckt, maar waarschijnlijk beginnen de huizen bij de opening van de straat naar de haven met nr. 1. Dan 3, 5, 7 etcetera... Wij krijgen dan nr. 9 (ipv 17). 
Meest logischerwijs krijgt de overkant of de zuidelijke rij dus een even nummering.

< Vorige   Volgende >
spacer
Nieuwe Haven
---

 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer